Kyrkan

Vi socialdemokrater vill ha en öppen och demokratisk folkkyrka med framtidstro som står upp för alla människors lika värde och rätt.

 

I kyrkomötet har vi Ann-Sofie Karlsson Ågren som representerar oss. I Härnösands stift har vi förtroendevalda i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och egendomsnämnden. I Örnsköldsviks Norra och Södra pastorat har vi förtroendevalda i kyrkofullmäktige samt kyrkoråd och dess utskott. Varje församling har även ett församlingsråd.

 

Vi vill:

 • Att all barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri
 • Ha en hållbar kyrka
 • Utveckla det diakonala arbetet
 • Ha tradition och förnyelse hand i hand
 • Stimulera kulturverksamhet för alla

Ledamöter

 • Ann-Sofie Karlsson Ågren
 • Ingemar Sundström
 • Zenitha Nordfjell
 • Thomas Olsson
 • Helene Andersson
 • Jan Svensson
 • Anna Sundberg
 • Sören Norberg
 • Örjan Forsberg
 • Susanne Silverkraft
 • Louise Powell Gimbergsson

Ersättare

 • Elisabeth Byström
 • Laila Bylund
 • John Norberg
 • Malin Westman
 • Barbro Eklöf

Ledamöter

 • Jan Olov Häggström
 • Ulrika Karlsson
 • Hans Gidlund
 • Kristin Ögren
 • Yvonne Ölund
 • Stefan Forssén
 • Cina Elmnert
 • Anci Svensson
 • Erik Karlsson
 • Christina Andersson
 • Bertil Westin
 • Lena Gidlund
 • Peder Johansson
 • Ann-Catrin Brandtlin
 • Jan Lindstedt

Ersättare

 • Britt Westman
 • Tommy Tjernström
 • Karola Perssn
 • Zeth Olsson
 • Birgitta Westman
 • Olof Ögren
 • Peter Gyllenflykt

Zenitha Nordfjell, ledamot

Jan-Olov Häggström, ledamot och vice ordförande

Helene Andersson, ersättare

Kina Nylén, ersättare

Ann-Sofie Karlsson Ågren


Publicerad