NYHET

Viktigt budgetbeslut för välfärden

Läs vår insändare från välfärdsnämndens andre vice ordförande Anna Sundberg.

Exempelbild

Insändare inskickad 2024-06-10

Nu på måndag ska Kommunfullmäktige besluta vilken budget som ska få styra 2025 i Örnsköldsviks kommun. Än en gång kan vi se att i alliansminoritetens budgetförslag för välfärdsnämnden skiljer det över 130 miljoner kronor mellan deras och vårt Socialdemokratiska förslag. Vi har en demografisk förändring som påverkar alla kommuner, så även här hos oss i Örnsköldsvik. Färre ska försörja fler och andelen äldre över 80 år ökar, samtidigt som vi inte blir fler i arbetsför ålder.

Vi kommer att behöva ställa om verksamhet och göra saker på ett annat sätt. Ta vara på den digitaliseringsutveckling som pågår och helst vara i framkant. Vi Socialdemokrater vill att våra äldre inte bara ska ha en ”skälig” levnadsnivå utan också en värdig levnadsnivå.

För att behålla dagens välfärd så behöver ytterligare 100 miljoner kronor tillföras under en treårsperiod. I alliansminoritetens budget minskar man istället budgeten med 6 miljoner under denna period. Det skulle innebära stora neddragningar inom välfärdsnämnden och riskera att utveckling av verksamheterna och arbetet med kompetensförsörjning uteblir.

I vårt budgetförslag satsar vi både för att behålla och utveckla verksamheterna, ser till att de inom äldreomsorgen får arbetsskor, trygghetshöjande insatser i LSS, utökar grupper inom daglig verksamhet, utveckla digitaliseringen och vi satsar på förstärkt stöd vid jul till de mest behövande barnfamiljerna.

Vi tror på ökat stöd för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, bättre kvalité för våra äldre, förbättrad arbetsmiljö och arbete för förbättrad psykisk hälsa.

I alliansens budget har de, till skillnad från tidigare budgetar, valt att inte specificera vad det ska sparas in på. Det kan vara strategisk, då det är svårare för medborgare att opponera sig då man inte vet vad som ska försvinna från verksamheten.

Ska högern vara trovärda behöver de berätta vad som ska kapas bort och inte tro att Öviksborna låter sig nöjas med tystnad.

Anna Sundberg (S), 2:e vice ordförande Välfärdsnämnden