Vår politik

Vårt budgetförslag 2025

Vi bygger ett öppet, önskat och ökande Örnsköldsvik - tillsammans! Det är grunden bakom vårt förslag till kommunens budget inför 2025. Läs mer nedan.

 

I Örnsköldsviks kommun ska vi leva tryggt, jämställt och med god hälsa genom livets alla faser. Kommunen ska styras effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare, med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.

 

Vi socialdemokrater vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rättigheter. Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.

I undersidorna nedan kan du läsa om vad vi driver för politik i kommunens alla olika nämnder, men även i kommunen som helhet. Du kan även läsa om vad vi driver för politik i kyrkan, de kommunala bolagen och i regionen. På varje sida kan du lära dig mer om de olika nämndernas/styrelsernas verksamhet samt se vilka S-politiker som sitter där.

 


Valprogram 2022

Publicerad

Undersidor