Kommunstyrelsen

Exempelbild

Längst bak från vänster: Mikael Malmén, Jonas Boström, Olle Hägglund, August Lundin, Carolina Sondell, Kristin Öberg, Jan Lindstedt, Zenitha Nordfjell, Caisa Johansson, Anna-Karin Sjölund

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

 

Kommunstyrelsen har fyra utskott bestående av förtroendevalda: arbetsutskottet, tillväxt- och planutskottet, förhandlingsutskottet och ekonomiutskottet. Utskotten har till uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Vi vill:

 • Bygga ett attraktivt samhälle där människor vill leva, verka och utvecklas.
 • Skapa möjligheter för kraftig befolkningstillväxt
 • Arbeta med ett aktivt klimatarbete
 • Skapa ett samhälle där alla lever tryggt, jämställt och med god hälsa


Ordinarie ledamöter

 1. Carolina Sondell, Kroksta, 2:e vice ordförande
 2. Olle Häggström, Drömme
 3. Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik
 4. Mikael Malmén, Bonäset
 5. Caisa Johansson, Örnsköldsvik
 6. Jan Lindstedt, Varvet

Ersättare

 1. Anna-Karin Sjölund
 2. Inger Edin
 3. Kristin Ögren
 4. Oskar Eriksson
 5. Kazim Karkan
 6. Jonas Boström


Publicerad