Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kulturpolitiken, idrottspolitiken, friluftspolitiken och barn- och ungdomspolitken.

Vi vill:

 • Tillskapa en kulturarena med satelliter
 • Satsa på föreningar med egna anläggningar
 • Tillgängliggöra friluftslivet för fler
 • Erbjuda olika typer av mötesplatser för unga


Ordinarie ledamöter

 1. Bo Strömstedt, Bredbyn, 2:e vice ordförande
 2. Ulrika Karlsson, Domsjö
 3. Frat Kandemir, Varvet
 4. Cina Elmnert, Bredbyn
 5. Mattias Öberg, Örnsköldsvik

Ersättare

 1. Susanne Silverkraft, Örnsköldsvik
 2. Göran Löfroth, Örnsköldsvik
 3. Maria Axelsson, Örnsköldsvik
 4. Per Jonsson, Husum
 5. Nyasha Manyau, Åmynnet


Publicerad