Regionen

Från vänster - Magnus Wester, Birgith Johansson, Jan-Olov Häggström, Glenn Nordlund, Kristina Nilsson, Zenitha Nordfjell, Tobias Eriksson Ehlin

 

I Västernorrland ska du kunna leva ditt liv i välmående och med hög livskvalitet, från det att du föds till livets slut. Oavsett hur du identifierar dig, var du kommer ifrån eller vilka dina föräldrar är ska du ha jämlika möjligheter till ett långt och gott liv med god hälsa i ett hållbart samhälle för dig och framtida generationer. Du ska i ett öppet och demokratiskt samhälle vara fri att utvecklas som individ, råda över ditt eget liv och påverka vårt gemensamma samhälles utveckling. Det förutsätter ett Västernorrland där jämlikheten ökar, fler har ett arbete att gå till och att vi bidrar till klimatomställningen.

Vi socialdemokrater väljer en stark välfärd för dig med satsningar på skola, hälso- och sjukvård och omsorg i stället för skattesänkningar och privata vinstutdelningar. Vi vet att gemensamma lösningar på våra samhällsutmaningar är vägen framåt för att du ska känna dig trygg genom hela livet.

 


Från Örnsköldsvik har vi flertalet politiker i såväl fullmäktige som styrelser och nämnder.

Ordinarie ledamöter:

 • Glenn Nordlund, Örnsköldsvik
 • Magnus Wester, Domsjö
 • Birgith Johansson, ordförande, Örnsköldsvik
 • Tobias Eriksson Ehlin, Örnsköldsvik
 • Kristina Nilsson, Örnsköldsvik
 • Jan-Olov Häggström, Köpmanholmen

Ersättare:

 • Malin Westman, Järved
 • Bruno Sjölund, Trehörningsjö
 • Gudrun Nygren, Domsjö
 • Hans Gidlund, Örnsköldsvik
 • Annika Körkkö, Köpmanholmen
 • Peder Johansson, Domsjö
 • Maria Sundberg, Köpmanholmen
 • Peter Taleryd, Domsjö
 • Katarina Nylén, Själevad
 • Olof Ögren, Domsjö
 • Elin Sving, Örnsköldsvik
 • Örjan Forsberg, Husum
 • Britt Westman, Domsjö
 • Robert Höglund, Bjästa
 • Susanne Silverkraft, Bonässund
 • Axel Melbin, Domsjö
 • Caisa Johansson, Örnsköldsvik
 • Jonas Boström, Mellansel

Regionstyrelsen

 • Glenn Nordlund, ordförande, regionråd, Örnsköldsvik
 • Kristina Nilsson, ledamot, Örnsköldsvik

Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Malin Westman, ledamot, Järved
 • Tobias Eriksson Ehlin, ersättare, Örnsköldsvik

Patientnämnden

 • Zenitha Nordfjell, ersättare, Örnsköldsvik

Regionala utvecklingsnämnden

 • Magnus Wester, ersättare, Domsjö