Samhällsbyggnadnämnden

Från vänster: Michael Axelsson, Mikael Malmén, Yvonné Ölund, Matilda Häggkvist, Christian Ottoson

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar frågor som berör byggområdet, miljö- och hälsa, lantmäteri, trafik, park och gator.

Vi vill:

 • Utveckla infrastruktur och kollektivtrafik på landsbygden
 • Skapa förutsättningar för attraktiva boenden
 • Bygga en gång- och cykelväg mellan Köpmanholmen och Bjästa samt mellan Sörliden och Valhalla
 • Erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga samt planera för en EPA-park
 • Medverka till en aktiv tydlig dialog med näringslivet där servicen och upplevelsen av service ökar


Ordinarie ledamöter

 1. Mikael Malmén, Bonäset, 2:e vice ordförande
 2. Matilda Häggkvist, Köpmanholmen
 3. Tomas Jonsson, Djuptjärn
 4. Maria Gröndahl, Järved
 5. Robbin Gustavsson

Ersättare

 1. Yvonne Ölund, Stensnäs
 2. Maria Sundberg, Köpmanholmen
 3. Maria Axelsson, Örnsköldsvik
 4. Marina Larserud Hagstedt, Själevad
 5. Kristian Ottosson, Domsjö


Publicerad