Välfärdsnämnden

Från vänster: Anna Sundberg, Birgit Larserud, Kenneth Olsson, Vega Näsström, Kent Lundgren, Peder Johansson, Örjan Forsberg, Angela Hårshagen, Oskar Eriksson, Therese Häggquist, Gudrun Nygren

 

Välfärdsnämnden erbjuder främjande och stödjande insatser för personer som behöver stöd och service, vård och omsorg. Verksamheten är indelad i tre områden: äldreomsorg, funktionsstöd samt individ och familj.

 

Vi vill:

 • Leverera en omsorg som går att lita på, där varje skattekrona går till välfärden.
 • Införa en individanpassad bostadsgaranti för dem som är 85+ på ett trygghetsboende.
 • Heltider inom välfärdsverksamheterna är normen med möjlighet till deltid.
 • Verka för att skapa fler trygghetsboenden.
 • Minska antalet olika hemtjänstpersonal den äldre möter.
 • Att sysselsättningsinsatser och daglig verksamhet utvecklas tillsammans med det lokala förenings- och näringslivet.
 • Satsa på förebyggande sociala insatser
 • Utveckla missbruksvården och vården för dem med flera diagnoser.
 • Säkerställa individbaserat stöd för omvårdnad av barn och unga.
 • Vidareutveckla Återbruket, Startpunkten och Fritidsbanken.


Ordinarie ledamöter

 1. Anna Sundberg, Tjärn, 2:e vice ordförande
 2. Birgit Larserud, Örnsköldsvik
 3. Therese Häggquist, Åmynnet
 4. Kent Lundgren, Bjästa
 5. Vega Näsström, Örnsköldsvik
 6. Peder Johansson, Gullvik

Ersättare

 1. Anna Svensson
 2. Örjan Forsberg
 3. Sören Norberg
 4. Christer Ahlén
 5. Åke Landfors
 6. Gudrun Nygren