NYHET

Vårt budgetförslag 2025

På måndagen den 17:e juni ska kommunfullmäktige besluta om nästa års budget samt plan för de kommande åren. Här hittar du vårt förslag till budget.

Vårt budgetförslag 2025

Vi bygger ett öppet, önskat och ökande Örnsköldsvik - tillsammans! Det är grunden bakom vårt förslag till kommunens budget inför 2025. Läs mer nedan.